vill du bli en livräddare?

HLR Syd erbjuder utbildningar i

 • HLR Hjärtlungräddning
 • HLR med AED
 • D-HLR
 • S-HLR
 • Barn-HLR
 • Skol-HLR
 • Första hjälpen S-ABC
 • Första hjälpen S-ABCDE
 • Akutsjukvård
 • Krishantering

 

 

Samt produkter för HLR & första hjälpen

 • Förbandstavlor 
 • Förbandsmaterial
 • Hjärtstartare
 • Sjukvårdsväskor

Våra instruktörer kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen, för att minimera störningar i Er verksamhet.

 

HLR Syd utbildar och bistår med utformning av beredskap och rutiner för första-hjälpen på Ert företag enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

 

Vi utbildar även privatpersoner!

 

HLR Syd är återförsäljare för Cederroth, Laerdal, ABC-Medical och Vitri.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.
Se till att du är förberedd på det oförberedda!
Lär dig hjärt-lungräddning.

Företagsutbildning!

Utbildningar i HLR, första-hjälpen, akutsjukvård & krishantering

 

Utbildningar >>

Hjärtstartare HS1

Designad för att användas av alla!

Röststyrd vägledning som är lätt att följa

 

Ta mig dit >>

Sjukvårdare till uthyrning!

Nu erbjuder vi också sjukvårdspersonal för uthyrning till event, idrottstävlingar, mässor och marknader.

 

Kontakta oss för offert >>

Hjärtstartarregistret

I Sveriges hjärtstartarregister kan du hitta din närmsta hjärtstartare som är tillgänglig för allmänheten!

 

Hitta närmaste hjärtstartare >>

AFS 1999:7

 

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

 

6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

AFS1999:7